Życzenia z okazji Dnia Mostowca
18 maja 2022
INFORMACJA DLA MOSTOWCÓW MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK
3 czerwca 2022

WYCIECZKA TECHNICZNA NA BUDOWĘ TUNELU ORAZ ŚWIĘTOWANIE DNIA MOSTOWCA W ŻYWCU

WYCIECZKA TECHNICZNA NA BUDOWĘ TUNELU ORAZ ŚWIĘTOWANIE DNIA MOSTOWCA W ŻYWCU.

W dniu 20.05.2022 r. w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej odbyła się wycieczka techniczna na budowę drogi ekspresowej S1 (odcinek Przybędza-Milówka). Jest to tzw. obejście Węgierskiej Górki, której mieszkańcy z niecierpliwością czekają na dokończenie robót. Wykonawcą tego odcinka jest konsorcjum firm MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A. i INTERBUDOMONTAŻ z Ukrainy. W trakcie wycieczki zobaczyliśmy, jak postępują prace przy budowie dwóch nitek tunelu pod masywem Białożyński Groń o długości prawie jednego kilometra. Oglądnęliśmy też budowę estakady EST-5 z betonu sprężonego długości ponad 200 m.

Na temat wizytowanych obiektów, ich technologii wykonania oraz problemów realizacyjnych wyczerpujących informacji udzielili kierownik robót mostowych kol. Rafał Wojak oraz odpowiedzialny za roboty tunelowe dr inż. Grzegorz Stacha.

Po zakończeniu wizyty na budowie przenieśliśmy się do Żywca na tradycyjny Piknik Mostowców, gdzie świętowany był kolejny Dzień Mostowca. Zaczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Browaru Żywiec. Podczas godzinnej wycieczki z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią browaru, zobaczyli wiele eksponatów, a nawet przenieśliśmy się w dawne czasy. Na zakończenie, każdy mógł spróbować złocistego napoju z pianką.

Na kolejną część spotkania przenieśliśmy się do browarnianej restauracji, gdzie świętowaliśmy Dzień Mostowca. Przypominamy, że przypada on w dniu 18 maja.  W tym roku, zgodnie z uchwałą Zarządu ZMRP, akurat obchodzimy dziesiątą rocznicę ustanowienia tego święta.

W ramach naszego mostowego spotkania odbyła się też uroczystość związana z nagrodą Górnośląski Laur Mostowy. Statuetka ta wręczana jest za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa oraz promowanie Związku Mostowców RP na terenie Górnego Śląska. W tym roku była to już szósta edycja tej nagrody. Jej laureatem został kol. Marian Kręzel, któremu jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz biksę tradycyjnych śląskich kopalnioków wręczyli członkowie kapituły nagrody w osobach przewodniczącego kol. Marka Salamaka oraz sekretarza kol. Grzegorz Kopcia.

Celebrowaliśmy również 30-lecie powołania Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP. Nasz oddział powołany był jako pierwszy w Polsce w dniu 28 kwietnia 1992 r.  Z tej okazji kol. Grzegorz Kopeć przygotował prezentację zdjęć pokazujących historię naszej 30-letniej działalności. Tegoroczna wycieczka będzie zapewne kolejnym rozdziałem tej pięknej historii.

Na spotkaniu była też okazja, aby uroczyście wręczyć znaczki ZMRP nowym kolegom, którzy zasilili szeregi naszego oddziału. Znaczki wręczyli przewodniczący Marek Salamak oraz sekretarz Grzegorz Kopeć. W naszej mostowej rodzinie serdecznie witamy kolegów Adriana Katrynioka, Mateusza Pawlika i Dawida Poloczka.

W trakcie spotkania, z inicjatywy kol. Rafała Wojaka, odbyła się również zbiórka pieniędzy dla Wiktorka Szczechowiaka z Węgierskiej Górki, w którą kol. Rafał jest mocno zaangażowany. Mały Wiktor zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA1, a jedynym ratunkiem dla niego jest nierefundowana przez NFZ terapia genowa, która kosztuje ponad 9 mln zł.  Skarbonka zapełniła się kwotą 1200 zł, za co wszystkim koleżankom i kolegom bardzo dziękujemy. Zachęcamy też do wsparcia finansowego małego Wiktorka poprzez wpłaty na konto fundacji na stronie https://www.siepomaga.pl/dla-wiktorka.

Dużo się działo w ciągu tego pełnego różnych ciekawych wydarzeń dnia, a nasze wyjazdowe spotkanie, w którym udział wzięło blisko 45 osób, minęło w miłej, przyjacielskiej atmosferze i było dobrą okazją do kolejnej integracji środowiska mostowego.  Już teraz myślimy o kolejnych spotkaniach mostowych.

Za organizację tego pierwszego po pandemii COVID-19 spotkania, duże podziękowania należą się kolegom Markowi Salamakowi, Piotrowi Klikowiczowi i Grzegorzowi Kopciowi.

Podziękowania składamy również firmie MIRBUD S.A. a w szczególności kierownikowi robót mostowych kol. Rafałowi Wojakowi za umożliwienie zwiedzenia budowy tuneli i obiektów mostowych.

Kończąc, tradycyjnie już zapraszamy mostowców i sympatyków mostownictwa do wstąpienia w szeregi Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP. Można to zrobić on-line poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej na naszej stronie internetowej http://zmrpkatowice.pl/dolacz-do-nas/ , co zajmuje zaledwie kilka minut

Zapraszamy również do śledzenia naszych stron http://zmrpkatowice.pl/ oraz https://www.facebook.com/zmrpkatowice gdzie znajdują się informację o bieżącej i planowanej działalności naszego oddziału ZMRP.

A teraz już zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z naszego świętowania.