BIM w cyklu życia mostów
Książka porusza zagadnienia związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektami mostowymi w kontekście metodyki BIM. Przedstawiono w niej obiektowe podejście do modelowania mostów, które w przyszłości będzie polegać m.in. na tworzeniu ich cyfrowych bliźniaków (digital twins). Autor prowadzi czytelnika przez kolejne etapy cyklu życia mostów, pokazując, jak ich wirtualne modele i powiązane z nimi cyfrowe technologie będą wpływać na procesy planowania, realizacji i utrzymania mostów. Książka zilustrowana została wieloma praktycznymi przykładami, które pochodzą z inżynierskiej i naukowo-badawczej aktywności autora oraz jego zespołu.

W szczególności można znaleźć takie zagadnienia jak:

• zarządzanie cyklem życia mostów z analizami ekonomicznymi i środowiskowymi,

• omówienie metodyki BIM pod kątem zastosowania w mostownictwie,

• przedstawienie innych cyfrowych technologii w powiązaniu z BIM,

• specyfika modelowania obiektów mostowych w porównaniu z obiektami kubaturowymi,

• liczne przykłady modeli BIM mostów i użycia tej metodyki na budowie,

• modele BIM w utrzymaniu mostów z modelowaniem ich uszkodzeń,

• wykorzystanie BIM w inspekcji i systemach gospodarowania mostami,

• elementy wdrożenia BIM w mostownictwie.


MOSTY NA WĘGRZECH
„Mosty na Węgrzech” to wyczerpujący i niezwykle ciekawy przegląd najważniejszych obiektów mostowych tego naddunajskiego kraju. Autor nie tylko zabiera czytelnika w fascynującą podróż szlakiem węgierskich mostów, ale także przybliża historię tamtejszego budownictwa mostowego oraz charakteryzuje współczesne tendencje panujące w tej dziedzinie.

OBIEKTY MOSTOWE NA TERENACH Z DEFORMUJĄCYM SIĘ PODŁOŻEM W ŚWIETLE KINEMATYKI BRYŁ
W monografii przedstawiono niestosowany dotychczas wektorowy opis kinematyki brył mostów położonych na terenach z deformującym się podłożem. Ten w pełni przestrzenny model pozwala na jednoznaczne określanie zakresu swobody przemieszczeń spowodowanych ruchami terenu, których źródło może być dowolne, ale w warunkach polskich dotyczy głównie eksploatacji górniczej. Razem z wiedzą na temat identyfikacji zagrożeń i rodzajów uszkodzeń obiektów narażonych na takie wpływy oraz na temat sposobów ich zabezpieczania i monitorowania daje on kompleksowe podejście do ochrony konstrukcji mostowych zlokalizowanych w obszarach wykazujących się odkształcalnością podłoża.

MOSTY ŚWIATA NA MEDALACH I MONETACH. ANDRZEJ NIEMIERKO, STANISŁAW ŁUKASIK
Nowa pozycja na rynku księgarskim powinna zainteresować zarówno mostowców jak i numizmatyków. Przedstawiono w niej medale i monety z mostami ze zbioru Stanisława Łukasika, zgromadzonego wspólnie z Wacławem Szewczykiem i Grzegorzem Kopciem – z katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opisy mostów, z małymi wyjątkami, są autorstwa Doktora Andrzeja Niemierki, wieloletniego adiunkta Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Oryginalna forma edytorska, pomysł i organizacja wydania albumu to zasługa red. Grzegorza Pawlaka. Wstęp napisali Profesorowie Wojciech Radomski („Symbolika mostów”) oraz Jan Biliszczuk („Sztuka budowy mostów”). Znalazł się także esej językoznawcy profesora Jerzego Bralczyka („Prosto z mostu”), analizujący w ujęciu historycznym różne formy pojęcia „most” w języku polskim. Album ukazuje się w roku XX-lecia istnienia Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji wybito medal z fragmentem mostu w Milówce. Awers i rewers medalu znalazły się na okładkach albumu a wewnątrz zamieszczono komentarz opisujący historię powstania Związku oraz idei medalu. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej objął też patronatem honorowym wydanie albumu. Bogato ilustrowany fotografiami album zawiera 9 rozdziałów zatytułowanych: ikony z kamienia i stali, konstrukcje pionierskie, dziedzictwo Europy, panorama pięciu kontynentów, polonica, mosty wojny, rekordziści, mosty niezwykłe, w innych wymiarach (geometrycznych). Przedstawiono w nich 67 wizerunków i opisów mostów, nie tylko tych najsłynniejszych, ale i mniej lub zupełnie nieznanych - z różnych zakątków świata. Wszystkie te obiekty wyróżnia jakaś szczególna cecha. Na końcu albumu zamieszczono fotografie i krótkie opisy pozostałych numizmatów z kolekcji liczącej ogółem około 200 pozycji. Ostatecznie, zbiór liczący 220 eksponatów, zgodnie z wcześniejszą deklaracją właściciela, w 2012 roku darowany został do Zespołu Historii Drogownictwa GDDKiA w Szczucinie (woj. małopolskie). „Nowy most, zwłaszcza ten duży, o charakterystycznej formie architektonicznej i konstrukcyjnej, jest zawsze wydarzeniem i staje się wizytówką miast lub regionów, jest ważnym elementem kulturowym o wymiarze społecznym. Warte jest to upamiętnienia, także na medalach i monetach. Ta piękna księga autorstwa Andrzeja Niemierki oraz Stanisława Łukasika jest właśnie tego dowodem, historycznym i współczesnym zarazem.” (Prof. Wojciech Radomski). „Cenna inicjatywa naczelnika Stanisława Łukasika, wielkiego entuzjasty mostownictwa i kolekcjonera pamiątkowych medali oraz monet, zaowocowała wydaniem pracy przybliżającej ten dział numizmatyki szerszym kręgom odbiorców i kolekcjonerów. Dr Andrzej Niemierko opracował interesujące opisy monograficzne mostów przedstawionych na medalach i monetach, co znakomicie wzbogaciło treść publikacji.” (Prof. Jan Biliszczuk) Andrzej Niemierko, Stanisław Łukasik „Mosty świata na medalach i monetach”, Wydawca: Grzegorz Pawlak Agencja Usług Medialnych, Olsztyn 2011, str.224, ISBN 978-83-932180-0-4