Deklarację można dostarczyć na 2 sposoby:

1. Wypełnić Deklarację członkowską w formie elektronicznej (kliknij żeby wypełnić)

2. Pobrać plik PDF (kliknij żeby pobrać PDF), wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres:

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski, 40-609 Katowice,
ul. Lechicka 24, Zarząd Dróg Wojewódzkich

Krajowa Rada Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 38_2019/K-X/2016-20 z dnia 27.11.2019 roku podjęła decyzję o wysokości wpisowego i składek członkowskich na rok 2020.

Składka członkowska – 120 zł,

Składka dla studentów i emerytów – 50% wartości składki członkowskiej,

Wpisowe – 50% wartości składki członkowskiej.

Członkowie ZMRP, którzy ukończyli 75 lat są zwolnieni z opłacania składek.

Termin płatności: 31.03.

Tytuł wpłaty:

Imię i Nazwisko:

Za okres:……

Nr konta do wpłat:
mBank 72 1140 2004 0000 3702 8089 2003
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Górnośląski
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24