MOSTOWCY GRAJĄ DLA WOŚP PO RAZ ÓSMY 
26 stycznia 2024
TAK ZAGRALIŚMY W 32 FINALE WOŚP
6 lutego 2024

NOWE WŁADZE ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RP WYBRANE

W dniu 26.01.2024 r. na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Górnośląskiego ZMRP wybrano nowe władze na kolejną czteroletnią kadencję. W naszym oddziale będzie to już XII kadencja wybrana na lata 2024-2027. 

Tuż przed rozpoczęciem części sprawozdawczo-wyborczej przywitaliśmy sześciu nowych członków ZMRP wręczając im znaczki. Wręczali je ustępujący przewodniczący kol. Marek Salamak oraz sekretarz kol. Grzegorz Kopeć. Do naszej mostowej rodziny dołączyli:

kol. Aleksander Basamanowicz,

kol. Tomasz Kulinowski, 

kol. Damian Ptaszkowski, 

kol. Wojciech Sitarz, 

kol. Michał Targoś, 

kol. Bartłomiej Zarychta

Serdecznie witamy nowych kolegów na mostowym pokładzie Oddziału Górnośląskiego ZMRP!

Zaraz po tej krótkiej ceremonii miało miejsce podziękowanie naszej kol. Skarbnik, pani Bogusławie Prymaczek, za pełnienie tej funkcji przez sześć kolejnych kadencji (od VI do XI). Po 20 latach sprawnego zarządzania finansami naszego Oddziału, które zawsze były w bardzo dobrej kondycji, kol. Bogusia podjęła decyzję o rezygnacji z dalszego pełnienia tej funkcji. W podziękowaniu za to zaangażowanie otrzymała bukiet kwiatów i kosz z drobnymi upominkami, które wręczyli kol. Marek Salamak i Grzegorz Kopeć. 

Bezpośrednio potem przystąpiono do wyboru prezydium zebrania. Na przewodniczącego wybrano naszego niemal „etatowego” prowadzącego wybory, czyli kol. Grzegorza Freja. Skład prezydium uzupełnili jeszcze kol. Jakub Krząkała jako zastępca oraz kol. Adam Silarski jako sekretarz.

Ustępujący przewodniczący kol. Marek Salamak zaprezentował sprawozdanie z działania zarządu XI kadencji. Swoje wnioski przedstawiła również Komisja Rewizyjna, którą reprezentował kol. Stefan Pradelok. Po krótkiej dyskusji prowadzący zebranie zarządził głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu. W jawnym głosowaniu, przy 4 głosach wstrzymujących się, wszyscy pozostali uczestnicy zebrania opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium.

Następnie wybrano trzyosobową komisję mandatowo – skrutacyjną i wyborczą. Komisja ukonstytuowała się w składzie:

kol. Zuzanna Wąsik – przewodnicząca, 

kol. Aleksandra Żerkowska – sekretarz, 

kol. Lech Marcisz – członek.

Mając już prezydium zebrania oraz komisję mandatowo – skrutacyjną i wyborczą przystąpiono do wyborów nowych władz Oddziału Górnośląskiego na XII kadencję ZMRP.

Pierwszym głosowaniem (i chyba najważniejszym tego dnia) był wybór nowego przewodniczącego. Dotychczasowy przewodniczący kol. Marek Salamak, po trzech kolejnych kadencjach z tą funkcją, zdecydował o nieubieganiu się już o reelekcję. Właściwie po raz pierwszy od powstania Oddziału Górnośląskiego, z sali zgłoszono dwie kandydatury na przewodniczącego, a byli to:

kol. Marcin Czech, 

kol. Piotr Klikowicz.

Każdy z kandydatów na przewodniczącego zaprezentował się wyborcom i w kilku zdaniach przedstawił swój pomysł na dalsze funkcjonowanie Oddziału. Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że lepiej przyjęta została wizja przyszłości naszego Oddziału zaproponowana przez kol. Piotra Klikowicza. Został on wybrany na nowego przewodniczącego stosunkiem głosów 30:18.

W następnym kroku przystąpiono do wyboru członków zarządu. Spośród zgłoszonych z sali 8 kandydatur wybrano 7 osób, które uzupełniły skład nowego zarządu. Głosy na poszczególnych kandydatów rozłożyły się następująco:

kol. Grzegorz Kopeć – 46 głosów, 

kol. Marcin Czech – 39 głosów, 

kol. Andrzej Śliwka – 38 głosów, 

kol. Jakub Krząkała – 34 głosy, 

kol. Barbara Śliwka – 33 głosy,

kol. Arkadiusz Palka – 32 głosy,

kol. Rafał Wojak – 32 głosy.

Dopełnieniem składu nowych władz Oddziału Górnośląskiego był wybór trzyosobowej komisji rewizyjnej. Z sali zgłoszono tylko trzy kandydatury, a wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

kol. Stefan Pradelok – przewodniczący,

kol. Monika Klikowicz – członek, 

kol. Marek Salamak – członek.

Ostatnim punktem programu tego zebrania był wybór delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 12.04.2024 r. Na wstępie musimy wyjaśnić, że zgodnie z „Regulaminem wyborów…” z automatu delegatem jest przewodniczący Oddziału ZMRP, członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Ponadto powinniśmy wybrać z sali 1 (jednego) delegata na 8 członków. Biorąc pod uwagę, że nasz Oddział liczy obecnie 131członków, to mogliśmy wybrać aż 16 delegatów.

Z sali zgłoszono dokładnie 16 kandydatów i po przeprowadzeniu głosowania skład naszej delegacji na KWZD w Poznaniu przedstawia się następująco:

 1. kol. Grzegorz Biernacki, 
 2. kol. Jarosław Gizler, 
 3. kol. Grzegorz Kopeć, 
 4. kol. Monika Klikowicz, 
 5. kol. Piotr Łaziński, 
 6. kol. Radosław Muchyński, 
 7. kol. Arkadiusz Palka, 
 8. kol. Stefan Pradelok, 
 9. kol. Tomasz Radziewicz, 
 10. kol. Aleksandra Różankowska, 
 11. kol. Marek Salamak, 
 12. kol. Barbara Śliwka, 
 13. kol. Zuzanna Wąsik, 
 14. kol. Rafał Wojak, 
 15. kol. Paweł Zawiła, 
 16. kol. Aleksandra Żerkowska,

Delegatami bez głosowania są trzy poniższe osoby uprawnione:

 1. kol. Piotr Klikowicz – Przewodniczący Oddziału, 
 2. kol. Andrzej Śliwka – Członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego, 
 3. kol. Marcin Czech – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Oznacza to, że Oddział Górnośląski na KWZD w Poznaniu będzie miał aż 19 delegatów, a to już duża siła głosów. Wszystkim delegatom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia przy decydowaniu o władzach krajowych ZMRP. 

Podsumowując, w Walnym Zebraniu Członków Oddziału wzięło udział blisko 50 osób. Przebiegło ono bardzo sprawnie, za co podziękowania należą prezydium, a w szczególności kol. Grzegorzowi Frejowi. W krótkich przerwach i przy drobnym poczęstunku była też okazja do kuluarowych rozmów, wymiany poglądów no i dalszej integracji środowiska mostowego.

A teraz już zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wyborów.