NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RP WYBRANY
17 lutego 2020
Odwołanie Krajowego Walnego Zebrania Delegatów
22 marca 2020

Zmarł Zygmunt Pater

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł śp. Zygmunt Pater. Założyciel i pierwszy Przewodniczący Oddziału Łódzkiego ZMRP, Członek Zarządu ZMRP pierwszych 5-ciu kadencji. Założyciel i wieloletni Prezes „MOSTY Łódź”.