Seminarium techniczne: Tunel na odcinku G2, Centrum Sterowania Ruchem
17 marca 2016
Seminarium techniczne: tunel na DTŚ i CSR
11 kwietnia 2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 11.02.2016