TAK ZAGRALIŚMY W 32 FINALE WOŚP
6 lutego 2024
VIII EDYCJA NAGRODY GÓRNOŚLĄSKI LAUR MOSTOWY
1 marca 2024

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RP 

W dniu 16.02.2024 w Katowicach odbyło się pierwsze zebranie nowego zarządu XII kadencji. Było to spotkanie organizacyjne w pełnym składzie zarządu, który dla przypomnienia prezentujemy poniżej:

– kol. Piotr Klikowicz – przewodniczący,

– kol. Andrzej Śliwka – z-ca przewodniczącego,

– kol. Grzegorz Kopeć – sekretarz,

– kol. Marcin Czech – skarbnik,

– kol. Barbara Śliwka – członek zarządu,

– kol. Arkadiusz Palka – członek zarządu,

– kol. Jakub Krząkała – członek zarządu,

– kol. Rafał Wojak – członek zarządu,

Na zebraniu omówiono wszystkie istotne sprawy wymagające podjęcia pilnych działań dla właściwego funkcjonowania Oddziału.

Zarząd podjął decyzję, że będą kontynuowane wszystkie aktywności realizowane w poprzedniej kadencji, takie jak:

1. Piknik Mostowców z okazji Dnia Mostowca, który świętujemy 18 maja.

Ustalono, że w tym roku nasz tradycyjny piknik odbędzie się w piątek 24 maja. 

Członkowie zarządu podejmą działania związane ze znalezieniem atrakcyjnej 

lokalizacji na tę integracyjną imprezę.

2. Nagroda „Górnośląski Laur Mostowy”.

W tym roku odbędzie się już 8 edycja Nagrody „Górnośląski Laur Mostowy” za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa oraz promowania Związku Mostowców RP na terenie Górnego Śląska.

3. Śląska Szkoła Mostowa.

Po okresie pandemii, która spowodowała zawieszenie Śląskiej Szkoły Mostowej na kilka lat, zarząd podjął decyzję o jej reaktywacji. Tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych ŚSM będzie bezpłatna dla wszystkich uczestników.

4. Wycieczka techniczna w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej.

Wzorem lat ubiegłych będą się odbywały również wyjazdowe ŚSM w ramach których będziemy się szkolić oraz integrować. 

5. Nowe propozycje – wyprawy górskie oraz rajdy rowerowe 

Ponieważ w naszych szeregach mamy wielu pasjonatów gór oraz jazdy na rowerze, w planach są również takie aktywności mające na celu jeszcze większą integrację środowiska mostowego.

Na spotkaniu ustalono konieczność podjęcia działań, które zachęcą do wstąpienia w szeregi ZMRP również młodych mostowców.

Omówiono również wspólny wyjazd delegatów Oddziału Górnośląskiego na Krajowe Walne Zebranie Delegatów, na którym wybierzemy nowe władze ZMRP. W wyborach, które odbędą się w dniu  12.04.2024 w Poznaniu, nasz Oddział będzie reprezentowało 19 delegatów.

Tegoroczne wybory zdecydują, jak dalej będzie funkcjonowała nasza organizacja. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zgłosimy swoich kandydatów do Krajowej Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, aby poprzez swoich przedstawicieli mieć realny wpływ na działanie tych statutowych organów. 

Wszystkie decyzje i ustalenia z zebrania zostały zawarte w 8 uchwałach, które zarząd podjął jednogłośnie. 

To pierwsze spotkanie nowego zarządu przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze i jest dobrym prognostykiem na sprawne i skuteczne działanie.

Śledźcie nasze strony www.facebook.com/zmrpkatowice oraz www.zmrpkatowice,pl , bo już wkrótce pojawi się na nich plan działań na rok 2024, a także rozpoczniemy prezentację wszystkich członków nowych władz Oddziału Górnośląskiego.