SUKCES NASZEGO KOLEGI W KONKURSIE FOTO ORGANIZOWANYM PRZEZ ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
29 października 2019
infraBIM Expo & Multi Conference
17 listopada 2019

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i Przejścia dla Zwierząt, Kraków 10-12.XII. 2019

Szanowni Mostowcy,
świąteczne zaproszenie na Konferencję organizowaną m.in. pod patronatem Naszego Związku!

Konferencja PPZ to wyjątkowe wydarzenie, które jest oceniane jako jedno z najlepszych i najbardziej treściwych wydarzeń konferencyjnych w tematyce przepustów i przejść dla zwierząt w Polsce.

Konferencja będzie stanowić kontynuację tematyki poprzednich edycji w aspekcie nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania konstrukcji, jakimi są przepusty i przejścia dla zwierząt. Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem IBDiM.

Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowobudowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych.

Konferencja będzie również okazją do omówienia nowych wytycznych i zaleceń, które rekomenduje do stosowania Ministerstwo Infrastruktury. W tegorocznym spotkaniu wprowadzona zostanie nowa jakość do formuły tego tradycyjnego już spotkania. Otóż w tym roku spotkanie odbędzie się w Krakowie.

Ponadto, nowością tej edycji będą także zaplanowane na dzień przed konferencją warsztaty typu workshop z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Konferencja stanowi szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi. 

Planowana tematyka:

• zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń, badania konstrukcji przepustowi przejść dla zwierząt;

• optymalizacja projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;

• zagadnienia hydrologiczne tych obiektów;

• nowoczesne materiały do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;

• wykonawstwo, w tym stosowanie technologii bezwykopowych;

• innowacyjne technologie remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;

• przejścia dla zwierząt w ujęciu konstrukcyjnym:– projektowanie,– budowa,– wytyczne i aspekty prawne;

• przejścia dla zwierząt w aspekcie ekologii:– uwarunkowania lokalizacyjne,– wyposażenie wspomagające migrację zwierząt,– monitoring, zasady obserwacji migracji;

• utrzymanie przepustów i przejść dla zwierząt.