UDANY PIKNIK MOSTOWCÓW Z OKAZJI DNIA MOSTOWCA 2023
19 czerwca 2023
KONKURS FOTO NA NAJŁADNIEJSZE ZDJĘCIE MOSTU Z WAKACJI
2 lipca 2023

WRĘCZONO NAGRODĘ „GÓRNOŚLĄSKI LAUR MOSTOWY” 2023

W dniu 16 czerwca w kompleksie Sztygarka w Chorzowie uroczyście wręczyliśmy nagrodę „Górnośląski Laur Mostowy” przyznawaną za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa oraz promowania Związku Mostowców RP na terenie Górnego Śląska  

Laureatem tegorocznej 7 edycji nagrody Górnośląski Laur Mostowy został  mgr inż. Grzegorz Frej , któremu serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym życiorysem zawodowym zwycięzcy naszego plebiscytu.

Grzegorz Frej urodził się 9 grudnia 1956 r. w Radzionkowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Budownictwa. W 1981 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa ze specjalnością budowy mostów. Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy posiada od 1984 r., a do projektowania od 1998 r.

Początkowa kariera zawodowa (od 1981 do 2007 r.) obejmowała pracę w wykonawstwie w           zawodzie budowniczy mostów. Były to wszystkie stanowiska, jak: mistrz, kierownik budowy, z-ca dyrektora ds. technicznych, v-ce prezes ds. technicznych, prezes zarządu, dyrektor ds. mostów. W tym czasie pracował w wielu przedsiębiorstwach: PRInż PW (1981-1991) jako Kier. Zakładu ds. Technicznych, ABF-Mosty (1991-2002) jako V-ce Prezes, a potem Prezes Zarządu, PRInż-Mosty (2002-2005) jako Dyrektor Techniczny, Polimex (2005-2007) jako Dyrektor Projektów Mostowych. Od 2007 prowadzi Firmę Inżynierską GF-MOSTY Grzegorz Frej, gdzie jest właścicielem i głównym projektantem.

Przez 26 lat pracy w terenie miał możliwość osobistego sprawdzenia wszystkich technologii stosowanych w budowie mostów. Powstałe problemy wykonawcze trzeba było rozwiązywać na bieżąco. To wymuszało konieczność utrzymywania się w „dobrej formie technicznej” – ciągłego dokształcania i współpracy z wszystkimi ośrodkami akademickimi w Polsce zajmującymi się mostami. W tych sprawach oprócz „naprężeń i odkształceń” ważny jest tzw. nos inżynierski. Wszystkich faz i stanów pracy konstrukcji rusztowań i deskowań nie można przewidzieć (zmienne warunki gruntowe, pogodowe i inne). W związku z tym, występuje tutaj podwyższone ryzyko działania, a liczne przykłady katastrof są tego dowodem. Dlatego tak ważne jest tutaj doświadczenie zdobywane wprost na budowie. 

Te 42 lata doświadczenia i wiedzy wraz z aktualnym oprzyrządowaniem firm projektowych pozwala na podejmowanie ciekawych wyzwań w zakresie mostowej sztuki inżynierskiej – statyka, budowa, technologia. Dzięki temu udało się również uzyskać dwa świadectwa autorskie na wzór użytkowy deskowania budowlanego (1981 r.) oraz na wynalazek w postaci stożkowego stropu do potrzeb budowy misy odmulnika (1993 r.).

Od samego początku wstąpienia do ZMRP, a było to w kwietniu 1992 r. był bardzo aktywnym członkiem, udzielając się w trzech kadencjach Zarządu Oddziału Górnośląskiego                                    i przewodnicząc Zebraniom Sprawozdawczo-Wyborczym wszystkich kadencji.