Kolejne wyróżnienie dla kol. Romualda Melcera laureata Górnośląskiego Lauru Mostowego
30 września 2020
Realizacje
9 listopada 2020

WAŻNA informacja ws. Krajowego Walnego Zebrania Delegatów

Koleżanki i Koledzy,
Delegaci Krajowego Walnego Zebrania Delegatów.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pandemię „Covid-19” zaplanowany na dzień 20.10.2020 r. KWZD nie odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tylko w formie korespondencyjnej. 

Taką decyzję podjęła Rada Krajowa ZMRP w drodze uchwały, z uwagi na wprowadzone w kraju ograniczenia oraz w celu zapewnienia przeprowadzenia w pełni bezpiecznych wyborów dla wszystkich delegatów.

Jest to sytuacja bezprecedensowa, która w historii Związku Mostowców RP zarejestrowanego jako stowarzyszenie w dniu 25.11.1991r. ma miejsce po raz pierwszy.

Krajowe Walne Zebranie Delegatów rozpocznie się zgodnie z planem w dniu 20.10.2020 r. i będzie prowadzone drogą elektroniczną poprzez e-mail. 

Natomiast wybór nowego Przewodniczącego ZMRP, Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego odbędzie się w sposób tajny poprzez pocztę tradycyjną .

Wszyscy delegaci otrzymali już regulamin tegorocznego KWZD.

Ponadto drogą elektroniczną poprzez e-mail wszyscy delegaci, którzy zgłoszą swój udział w KWZD będą na bieżąco informowani o przebiegu zebrania oraz terminach kolejnych głosowań.

Nowa formuła wyborów sprawia, że zamiast jednego dnia wybory mogą potrwać nawet kilka tygodni.

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE DELEGATKI I DELAGATÓW DO UDZIAŁU W KRAJOWYM WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW, KTÓRE STARTUJE JUŻ 20.10.2020 R. 

My będziemy dla Was na bieżąco przekazywać ważne informacje związane z przebiegiem wyborów i przypominać o wszystkich terminach głosowań na naszym profilu www.facebook.com/zmrpkatowice