Życzenia świąteczne dla Mostowców
22 grudnia 2023
SUKCES NASZEGO KOLEGI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
24 stycznia 2024

Walne Zebranie Członków Oddziału 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W imieniu Zarządu Oddziału Górnośląskiego ZMRP serdecznie zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w piątek 26.01.2024 r. termin I o godz. 14.00, termin II o godz. 14.15. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przy ul. Lechickiej 24.

Proponowany program zebrania:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.
 8. Wybór Przewodniczącego Oddziału członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 9. Wybór Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów ZMRP.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informuję, że prawo głosu mają Członkowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie z rokiem 2023 włącznie.

Marek Salamak
Przewodniczący Oddziału Górnośląskiego
Związku Mostowców RP