Piknik Mostowców 2016. Galeria zdjęć
2 czerwca 2016
Realizacje
28 czerwca 2016

Śląska Szkoła Mostowa na naradzie służb mostowych GDDKiA

W dniach 2 – 3 czerwca 2016 r. w Ustroniu odbyła się narada służb mostowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. W ramach narady przeprowadzono szkolenie praktyczne z zakresu wykonywania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, mające na celu ujednolicenie oceniania obiektów mostowych przez inspektorów mostowych GDDKiA. Kontroli stanu technicznego poddano most nad rzeką Wisłą w Ustroniu, dla którego wykonano przegląd 5-cio letni (rozszerzony).

W drugiej części narady w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej odbyło się szkolenie, które przeprowadzili przedstawiciele Politechniki Śląskiej kol. Marek Salamak, Piotr Łaziński i Piotr Bętkowski. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

1. Poprawne określanie schematów statycznych drogowych obiektów inżynierskich na podstawie posiadanych dokumentów. Należy tutaj zwrócić uwagę, że GDDKiA  Oddział w Katowicach administruje już prawie 1000 szt. obiektów  mostowych, często o skomplikowanej konstrukcji i złożonym schemacie statycznym.

2.Wpływ szkód górniczych na drogowe obiekty inżynierskie – przykłady najczęściej występujących uszkodzeń konstrukcji obiektów zlokalizowanych na terenach podlegającym wpływom eksploatacji górniczej.

DSCF1279

Na zakończenie dla uczestników szkolenia przeprowadzono konkurs fotograficzny „Co to za most?” , który już na stałe zagościł na facebooku oraz na organizowanych naradach i szkoleniach mostowych. Przedmiotem konkursu była podwieszana kładka dla pieszych nad rzeką Wisłą w miejscowości Ustroń. Prawidłowej odpowiedzi w najkrótszym czasie udzielił kol. Andrzej Szweda.

W szkoleniu wzięło udział 20 osób, w tym 9 członków Oddziału Górnośląskiego ZMRP. Szkolenie przebiegło w rzeczowej i koleżeńskiej atmosferze.