Biuletyn ZMRP
22 sierpnia 2016
Gratulacje dla kolegi Stanisława Łukasika
18 października 2016

Ponad 330-metrowa estakada w ciągu S1 w Sosnowcu oddana do ruchu

GDDKiA O/Katowice realizuje przebudowę dwóch estakad w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Wykonawcą robót jest firma MOSTY ŁÓDŹ S.A. W dniu 30.08.2016 r. oddano do ruchu estakadę w ciągu jezdni lewej. Aktualnie roboty wyprzedzają harmonogram o blisko 3 miesiące. Termin zakończenia inwestycji, to listopad 2017 r.  Estakady w Sosnowcu są kluczowymi obiektami zarówno dla ruchu tranzytowego, jak i ruchu lokalnego aglomeracji śląskiej.

Nową estakadę można podziwiać z lotu ptaka dzięki zdjęciom autorstwa Pawła Chwedyka.

2

3

1