Zmarł Zygmunt Pater
16 marca 2020
Życzenia Wielkanocne
9 kwietnia 2020

Odwołanie Krajowego Walnego Zebrania Delegatów

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy o odwołaniu Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, które miało mieć miejsce w dniu 21.04.2020r. w Rosnówku k. Poznania. Nowy termin zwołania Krajowego Walnego Zebrania Delegatów ZMRP ustalony zostanie na najbliższym zebraniu Krajowej Rady ZMRP.

Planuje się wyznaczenie nowego terminu w możliwie najszybszym terminie, po ustaniu zagrożenia epidemią. Ze względów organizacyjnych będzie to prawdopodobnie jesień 2020 r. (druga połowa września, październik). O nowym terminie poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, określonym w Statucie Związku.