ZAKOŃCZYLIŚMY SUKCESEM NASZE WSPÓLNE GRANIE Z WOŚP
7 lutego 2020
Zmarł Zygmunt Pater
16 marca 2020

NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RP WYBRANY

W dniu 12 lutego 2020 r.  po 4-letniej X kadencji odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków naszego Oddziału. Na wstępie Przewodniczący Oddziału kol. Marek Salamak przywitał wszystkich zebranych, a następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Wybory bardzo sprawnie przeprowadzili jednogłośnie wybrani do tej roli koledzy Grzegorz Frej – Przewodniczący oraz Adam Silarski – Sekretarz Walnego Zebrania. Wybrana została również Komisja Skrutacyjna i Wnioskowa, w skład której weszli: Koledzy Piotr Wyrwas Przewodniczący, Grzegorz Poprawa – Sekretarz i Marek Hoffman – Członek.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Oddziału złożył w formie prezentacji sprawozdanie z działalności Zarządu w mijającej kadencji. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marcin Czech przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu Zarząd uzyskał absolutorium.

Po krótkiej przerwie na dyskusję przystąpiono do wyboru nowego Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz 11 Delegatów na Krajowe Zebranie ZMRP.

Przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP na trzecią kadencję został wybrany jednogłośnie kol. Marek Salamak. Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Zarząd Oddziału Górnośląskiego uzupełniły następujące osoby:

kol. Piotr Klikowicz – Zastępca Przewodniczącego
kol. Grzegorz Kopeć – Sekretarz
kol. Bogusława Prymaczek – Skarbnik
kol. Magda Bronkowska – Członek Zarządu
kol. Andrzej Śliwka – Członek Zarządu
kol. Marcin Czech – Członek Zarządu 

Skład wybranej Komisji Rewizyjnej jest następujący: Kol. Stefan Pradelok – Przewodniczący oraz kol. Zuzanna Wąsik i Aleksandra Żerkowska – Członkowie Komisji.

W ostatnim głosowaniu wybrano 11 delegatów na Krajowe Zebranie ZMRP. Oznacza to, że łącznie z Członkami Honorowymi oraz Członkami obecnego Zarządu Krajowego, nasz Oddział będzie reprezentowany przez 17 osób.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom na XI kadencję serdecznie gratulujemy. Brawo! Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze przebiegło bardzo sprawnie, w miłej, rzeczowej i koleżeńskiej atmosferze. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia nowego Zarządu XI kadencji oraz ustępującego Zarządu, a także Delegatów na Krajowe Zebranie ZMRP. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.