Statut Związku
6 czerwca 2013
medal2
27 sierpnia 2013

Laureaci Medalu ZMRP ze Śląska za wybitne osiągnięcia w mostownictwie

Kol. Zbisław Hadrian, 2019
Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie.

Kol. Grzegorz Frej, 2017
Za osiągnięcia w zakresie budowy i projektowania mostów oraz specjalizacji w zaawansowanych projektach technologicznych.

Kol. Tomasz Kaczmarek, 2014
Za wieloletnią twórczą działalność w projektowaniu mostów z użyciem nowych rozwiązań i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terenów górniczych oraz za przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia swoim współpracownikom.

Kol. Jerzy Weseli, 2009
Za wkład w rozwój podstaw teoretycznych i stworzenie oryginalnego oprogramowania służącego do obliczeń skomplikowanych konstrukcji mostowych.

Kol. Piotr Wanecki, 2006
Za twórczą działalność projektową w mostownictwie, dotyczącą zwłaszcza betonowych mostów belkowych wykonywanych metodami betonowania nawisowego i nasuwania wzdłużnego oraz betonowych mostów podwieszonych.

Kol. Leopold Giemza, 2001
Realizacja kilkudziesięciu dużych obiektów mostowych w tym w technologii nasuwania podłużnego i współpraca z polską nauką w rozwiązywaniu problemów mostowych.

Kol. Stefan Jendrzejek, 1998
Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

Kol. Prof. Józef Głomb, 1997
Wdrożenie w polskim mostownictwie technologii nasuwania podłużnego oraz zastosowanie lekkiego betonu konstrukcyjnego w budowie mostów betonowych.