Laureaci Nagrody

GÓRNOŚLĄSKI LAUR MOSTOWY

za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa oraz promowania Związku Mostowców RP na terenie Górnego Śląska.

 

Kol. Grzegorz Frej, 2023

Kol. Marian Kręzel, 2022

Kol. Władysław Nowak, 2021

 

Kol. Romuald Melcer, 2020

 

Kol. Maciej Błach, 2019

 

Kol. Stefan Jendrzejek, 2018

 

Kol. Jerzy Weseli, 2017