NOWY TERMIN KRAJOWEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZMRP
5 sierpnia 2020
Most Światłem Malowany – konkurs fotograficzny im. dr. inż. Andrzeja Niemierki.
31 sierpnia 2020

Górnośląski Laur Mostowy 2020 przyznany!

Czwarta edycja Nagrody „Górnośląski Laur Mostowy”, za wybitną, ponadprzeciętną aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa oraz promowania Związku Mostowców RP na terenie Górnego Śląska już za nami. 

Kapituła Nagrody tym razem miała niełatwe zadanie z dokonaniem wyboru tegorocznego Laureata. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii „COVID-19” i braku możliwości zorganizowania posiedzenia Kapituły przeprowadzono zdalne głosowania. W wyniku tajnego głosowania tegorocznym Laureatem „Górnośląskiego Lauru Mostowego” został  mgr inż. Romuald Melcer.

Kolega Romuald Melcer jest członkiem ZMRP od roku 1992  oraz współzałożycielem Oddziału Górnośląskiego ZMRP, który powstał w dniu 28.04.1992. Był członkiem Zarządu Oddziału Górnośląskiego I i II kadencji. Wielokrotny Delegat Oddziału na Krajowe Zebrania Delegatów. Jest również delegatem na tegoroczne KWZD. Przez cały okres przynależności do ZMRP  bierze czynny udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Oddział, takich jak szkolenia, konferencje, seminaria, pikniki mostowe. Jest również bardzo zasłużoną osobą dla rozwoju śląskiego mostownictwa, o czym świadczy bardzo bogaty życiorys zawodowy.

Tegoroczny laureat jest doświadczonym projektantem mostowym, inspektorem nadzoru oraz Rzeczoznawcą SITKom. W latach 1992 – 2001 był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Projektowo Realizacyjnego i Usługowego Budownictwa „MOSTAR” w Sosnowcu, które specjalizowało się
w projektowaniu i budowie obiektów mostowych oraz dylatacji bitumicznych i z powodzeniem zrealizowało wiele inwestycji mostowych na Śląsku i w kraju, a także za granicą.  Jest przykładem dobrego inżyniera, chętnego do rozwiązywania  problemów  i wyzwań mostowych.

To również przykład i wzór koleżeńskiej współpracy dla wielu śląskich mostowców.

Tradycją stało się już, że statuetka „Górnośląski Laur Mostowy” jest wręczana naprzemiennie na „Pikniku Mostowców” organizowanym przez nasz oddział z okazji Dnia Mostowca lub na konferencji „infraMOST” w Wiśle.  Z powodu wprowadzonych ograniczeń wynikających z pandemii „COVID-19” organizacja „Pikniku Mostowców” była niemożliwa, więc uzgodniono, że laureat Nagrody zostanie uhonorowany w trakcie Krajowego Walnego Zebrania Delegatów, które mamy nadzieję odbędzie się w Rosnówku koło Poznania 20 października 2020 r.

Panie Romualdzie gratulujemy!