5 grudnia 2007

Module Positions and Styles

  All modules are fully collapsible What exactly is a collapsing module? It’s quite simple, whenever a module is not published to a postion that position does not appear on the frontend of the template. Consider the example below: This […]
11 grudnia 2007

Installing The Template

Download the installation package from our download section. Once the download is complete go to the backend of Joomla. Navigate through your menu system to Extensions/Install Uninstall.                      Once at the installation screen click the browse button and navigate to […]
14 stycznia 2012

3rd Party Component Compatibility

This template is compatible with all the major 3rd party components available for Joomla.   The following are just some of the ones available that work great with any Shape 5 template.  A template itself should in no way hinder the […]
2 czerwca 2013

Piknik Mostowców
W imieniu ZMRP O/Górnośląski zapraszam członków Związku na spotkanie organizowane 7 czerwca o godz. 17:00 w formie pikniku w Karczmie u Wrochema w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 39. Dla członków Związku udział w spotkaniu jest bezpłatny.

6 czerwca 2013

Zarząd Oddziału

Przewodniczący – Marek Salamak Z-ca Przewodniczącego – kol. Zbigniew Tabor   Z-ca Przewodniczącego – kol. Stanisław Łukasik Sekretarz – kol. Grzegorz Kopeć Skarbnik – kol. Bogusława Prymaczek Członek – kol. Piotr Wyrwas Członek – kol. Piotr Klikowicz