PIKNIK MOSTOWCÓW 2016
20 kwietnia 2016
Piknik Mostowców 2016. Wstępna agenda
10 maja 2016

24 urodziny Oddziału Górnośląskiego

28 kwietnia przypada 24 rocznica powstania Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały Regionalne, powstały na mocy Uchwały nr 2/92 Zarządu Związku Mostowców RP z dnia 5.03.1992 r. Jako pierwszy w kraju powołany został nasz Oddział Górnośląski. Jego pierwszym przewodniczącym został kolega Zbisław Hadrian, wcześniejszy członek założyciel Związku, obecnie honorowy członek ZMRP.

Funkcja Przewodniczącego Oddziału była mu powierzana przez 5 kolejnych kadencji. Obecnie w X kadencji już po raz drugi funkcję Przewodniczącego pełni kolega Marek Salamak. Ponadto skład Zarządu uzupełniają Zbigniew Tabor  i Stanisław Łukasik – w randze zastępców przewodniczącego, Grzegorz Kopeć – sekretarz, Bogusława Prymaczek – skarbnik, Piotr Wyrwas i Piotr Klikowicz – członkowie zarządu.

28 kwietnia przypada 24 rocznica powstania Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały Regionalne, powstały na mocy Uchwały nr 2/92 Zarządu Związku Mostowców RP z dnia 5.03.1992 r.

Jako pierwszy w kraju powołany został nasz Oddział Górnośląski. Jego pierwszym przewodniczącym został kolega Zbisław Hadrian, wcześniejszy członek założyciel Związku, obecnie honorowy członek ZMRP.

Funkcja Przewodniczącego Oddziału była mu powierzana przez 5 kolejnych kadencji. Obecnie w X kadencji już po raz drugi funkcję Przewodniczącego pełni kolega Marek Salamak. Ponadto skład Zarządu uzupełniają Zbigniew Tabor  i Stanisław Łukasik – w randze zastępców przewodniczącego, Grzegorz Kopeć – sekretarz, Bogusława Prymaczek – skarbnik, Piotr Wyrwas i Piotr Klikowicz – członkowie zarządu.

Oddział zrzesza ludzi nauki, projektantów, wykonawców i urzędników z branży mostowej. Wywodzimy się głównie z województwa śląskiego, co jest naturalne, ale są i pośród nas mostowcy  z województwa opolskiego i małopolskiego. Członkowie Oddziału Górnośląskiego zaangażowani również w działalność w innych  organizacjach takich jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa, SITK, czy PZITB.

Biorąc pod uwagę niewielki obszar działania naszego Oddziału jesteśmy rekordzistą w skali kraju, co do ilości mostów na wszystkich kategoriach dróg. Każdego roku Oddział organizuje wiele ciekawych spotkań, wycieczki techniczne, a od roku 2013 organizowany jest „PIKNIK MOSTOWY”  z okazji Dnia Mostowca przypadający na dzień 18 maja.  Od roku 2015 cyklicznie organizowane są spotkania i wycieczki techniczne w ramach Śląskiej Szkoły Mostowej.

W grudniu 2015 roku został uruchomiony na Facebooku profil Oddziału Górnośląskiego ZMRP www.facebook.com\zmrpkatowice, którego założycielem i administratorem jest kol. Piotr Wyrwas. Począwszy od 28 kwietnia, czyli 24-tej już rocznicy powstania Oddziału Górnośląskiego, na naszym profilu Facebook będzie organizowany cykliczny konkurs fotograficzny „Co to za most” o nagrodę Przewodniczącego, którego pomysłodawcą jest kol. Grzegorz Kopeć.

A teraz trochę statystyk:

– Oddział Górnośląski liczy obecnie 120 członków,

– w naszym gronie jest 2 członków honorowych, 95 członków zwyczajnych i 23 emerytów,

– w szeregach naszego Oddziału jest  1 profesor, 11 doktorów, w tym 2 habilitowanych, 85 magistrów inżynierów, 2 magistrów, 15 inżynierów,  6 techników,

– członkami Oddziału jest 104 mężczyzn i 16 kobiet,

– trzon Oddziału stanowią członkowie zarządcy dróg krajowych w województwie śląskim tj. GDDKiA Oddział w Katowicach – 10 osób,  Politechniki Śląskiej w Gliwicach – 9 osób oraz biura projektów  MOSTY Katowice Sp. z o.o. – 8 osób,

– spośród wszystkich członków Oddziału najszerszą grupę stanowią projektanci w liczbie 45 osób, na kolejnych miejscach plasują się pracownicy firm wykonawczych 17 osób oraz zarządcy dróg i obiektów mostowych 16 osób,

– najpopularniejszym imieniem wśród członków naszego Oddziału jest Piotr, nosi je 14 osób,

– Katowice są najszerzej reprezentowanym miastem w naszych szeregach, mieszka w nich 30 osób, na drugim miejscu uplasowały się Gliwice, w których mieszka 10 osób,

– 6 naszych członków zostało laureatami medalu ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie.

Na koniec pozostaje już tylko serdecznie zaprosić mostowców i sympatyków mostownictwa do wstąpienia w szeregi  Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski.