infraBIM Expo & Multi Conference
17 listopada 2019
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
18 grudnia 2019

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ ZMRP

W dniu 27 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyło się 10. posiedzenie Rady Krajowej Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Gościny udzieliła Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące Związku.

Podjęto uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Walnego Zebrania Delegatów oraz terminarz Walnych Zebrań Członków Oddziałów w związku z upływającą X kadencją. Walne Zebrania w Oddziałach muszą odbyć się do 10 lutego, natomiast Krajowe WZD odbędzie się w Rosnówku w dniu 21 kwietnia 2020 roku. Omówiono problemy związane z organizacją nagrody Dzieło Mostowe Roku i wydawnictwem kalendarza mostowego. Ustalono harmonogram wręczeń pozostałych nagród i medali przyznawanych przez Związek.

Szczegółowo omówiono problemy związane z organizacją konkursu fotograficznego im. Andrzeja Niemierki. Na konkurs zgłaszana jest bardzo mała ilość fotografii a liczba uczestników dramatycznie spadła. Rada przegłosowała propozycję połączenia konkursu ZMRP z konkursem organizowanym przez Politechnikę Gdańską. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu przez wyznaczone osoby propozycji porozumienia i opracowania regulaminu.

Oddział Warszawski prowadzący sprawy związane z przygotowaniem strony internetowej Związku podał link demonstracyjny prosząc o nadsyłanie uwag i propozycji. Podjęta została uchwała o wysokości składek członkowskich na rok 2020, która wyniesie 120 zł. 

Na koniec Przewodniczący Związku prof. Arkadiusz Madaj podziękował za czynny udział oraz poinformował o planowanym ostatnim zebraniu Krajowej Rady przed zebraniem wyborczym w miesiącu marcu następnego roku.