Dzień Mostowca na Górnym Śląsku [galeria zdjęć]
1 czerwca 2018

Mamy nowy Statut ZMRP

20180611_174944

11 czerwca 2018 odbyło się Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów ZMRP. Zjazd był kontynuacją rozpoczętego procesu zmiany Statutu na KZD w 2013 r. w Krakowie a następnie we Wrocławiu w 2016 roku. Komisja w składzie kol. Janusz Rymsza, Grzegorz Lewandowski i Stanisław Łukasik uzupełniona o Przewodniczącego Związku kol. Arkadiusza Madaja i Sekretarza Łukasza Szubę, po zakończeniu konsultacji, przedstawiła do uzgodnienia ostateczną wersję na posiedzeniu Zarządu ZMRP w lutym br. Wersja ta jako rekomendowana przez Zarząd trafiła pod głosowanie delegatów NKZD, który podjął jednogłośnie Uchwałę o przyjęciu nowelizacji. Statut po rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie stanie się obowiązującym.

Drugim, równie doniosłym wydarzeniem Nadzwyczajnego Zebrania stało się nadanie godności
Członka Honorowego ZMRP kol. Kazimierzowi Furtakowi. Kandydaturę zgłoszoną przez kol. Piotra
Rychlewskiego w imieniu Oddziału Warszawskiego i Małopolskiego delegaci przyjęli z wielką atencją.
NKZD, uchwałę nadającą ten zaszczytny tytuł przyjął jednogłośnie.
Gratulujemy Panie Profesorze3FCC65DA-E7BE-4BE6-9362-EA273D07133C BAF6029C-B658-47F1-A393-4C3E6232DE59 F5854CDB-B313-44DB-B18D-15795612B408 20180611_175133 20180611_174944