Życzenia świąteczne i noworoczne dla mostowców
19 grudnia 2019
ZAKOŃCZYLIŚMY SUKCESEM NASZE WSPÓLNE GRANIE Z WOŚP
7 lutego 2020

Medalowe wydarzenie

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent RP uhonorował w ten sposób Zbigniewa Tabora za wybitne zasługi dla rozwoju drogownictwa. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. W ścisłym rozumieniu słowo „Order” opisuje nie przedmiot, ale instytucję, w której szeregi wstępują osoby wyróżnione. Zaszczyt ten nadawany jest przez władze państwa w imieniu wszystkich obywateli.

Zbigniew Tabor zorganizował w 1999 r. po reformie samorządowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i kieruje nim nieprzerwanie do chwili obecnej. W tym okresie ZDW stał się ważnym ośrodkiem wdrażania nowatorskich rozwiązań w technice drogowej, wykorzystywanych następnie na sieci dróg krajowych i innych zarządców. Pod jego kierownictwem, ZDW rozpoczął wdrażanie Wytycznych Technicznych dla projektantów i wykonawców inwestycji drogowych. Dzięki temu jednostka ta stała się jedynym zarządem dróg w kraju, który posiada nowoczesny system przepisów technicznych, zgodnych z normami Unii Europejskiej. Ogólnie dostępne Wytyczne są wykorzystywane w działalności innych polskich zarządców dróg.

Jako dyrektor ZDW jest organizatorem międzynarodowej wymiany doświadczeń, wzbogacającej stan wiedzy technicznej w obszarze polskiego drogownictwa. Organizowana z jego inicjatywy od 2013 roku Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” jest najpoważniejszym forum wymiany doświadczeń wiodących ośrodków badawczych i praktyków z Polski, Niemiec, Austrii i innych krajów europejskich. Przedstawione w jej trakcie rozwiązania są następnie z powodzeniem wdrażane na sieci dróg krajowych i innych zarządców.

Zbigniew Tabor jest Wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP, przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, członkiem Komitetu Technicznego nr 212 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.