DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  Deklaruję moje przystąpienie do Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

  Dane kontaktowe (obowiązkowe wypełnienie pola 2a lub 2b):

  2a)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych z pkt. 2a

  2b)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych z pkt. 2b

  2c)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych z pkt. 2c


  1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (03-302) ul. Instytutowa 1. Osobą do kontaktu jest Sekretarz ZMRP.
  2. Podane przez Panią/Pana powyższe dane osobowe są w formie zgody na ich przetwarzanie i wymagane zapisami Statutu ZMRP §24 ust.1. 3. Ma Pani/Pan prawo do nieodpłatnego dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku podania w pkt. 2a, 2b i 2c adresu korespondencyjnego, adresu E-mail i numeru telefonu ma Pani/Prawo do natychmiastowego usunięcia jednej z tych danych - w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z wycofaniem zgody na przetwarzanie tej danej. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  4. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.